Realizowane programy w roku przedszkolnym 2016/2017

dscf2464

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

To projekt realizowany w Naszym Przedszkolu przez dzieci z grupy „Pszczółki” . Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa zgodnie z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017 oraz rozwijanie współpracy między przedszkolami.  Po zgłoszeniu przez nauczyciela chęci uczestnictwa w projekcie każde ze zgłoszonych przedszkoli zostaje przypisane do grupy. Każda grupa liczy 10 placówek. Autor projektu sporządza listy i przekazuje nauczycielom. Ci zaś przygotowują misia, który odbędzie wędrówkę po przedszkolach. Pluszak otrzymuje imię i wyposażenie (dziennik podróży). Oprócz misia do koperty wkłada się również listy ze spisem przedszkoli z grupy i zaznacza swoje przedszkole. Następnie oczekuje się na powrót naszego misia, a w międzyczasie dzieciaki przyjmują misie z innych przedszkoli.

Już nie możemy się doczekać, kiedy odwiedzi nas pierwszy Miś…

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY
 
Kubusiowi Przyjaciele Natury

grafika

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny
i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej  http://przyjacielenatury.pl/ 

 PROGRAM EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ „Czyste powietrze wokół nas” 

 

Nasze Przedszkole bierze udział w IX edycji ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla dzieci przedszkolnych „Czyste powietrze wokół nas” 

Adresaci:

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 5 i 6 letnie, rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

Założenia programu:

Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

 1. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
 2. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 3. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 4. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne

Cele główne programu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 5. Zwiększenia wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Struktura programu:

Program skierowany do dzieci 5-cio i 6-cio letnich składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:

 1. Wycieczka
 2. Co i dlaczego dymi?
 3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 5. Jak unikać dymu papierosowego?

Honorowy patronat nad programem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Dziecka.

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” jest realizowany w ramach „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”.

Kolorowanka
Podklad muzyczny do piosenki ZIelony DInek
Kolorowanka  dla  dzieci


PROJEKT ” DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY”

    W roku przedszkolnym 2016/20167przystępujemy do udziału
w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy” organizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Projekt ma na celu obniżenie występowania próchnicy u dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzona działalność edukacyjna dzięki podniesieniu świadomości zdrowotnej małych dzieci, rodziców, opiekunów, wychowawców/nauczycieli przedszkolnych, personelu medycznego ma na celu wpłynąć na poprawę zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do przestrzegania prawidłowej higieny jamy ustnej wraz z uwzględnieniem preparatów fluorkowych (past do zębów z zawartością fluoru również przez młodsze dzieci), wykształcenie właściwych nawyków żywieniowych (rodzaj diety) uwzględniających skład i sposób żywienia (pory dnia, częstość i konsystencja posiłków), przeciwdziałanie szkodliwym nawykom mającym wpływ na stan zdrowia jamy ustnej
i okolicznych tkanek przez zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na problemy związane z profilaktyką stomatologiczną.