Zajęcia z panią logopedą

IMG_20171017_135421Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu prowadzone są indywidualnie i zespołowo w grupie przedszkolnej. Na zajęciach grupowych odbywają się zabawy logopedyczne mające na celu usprawnianie narządu mowy, ćwiczenie poprawnych wzorców wymowy, poszerzanie słownika oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania. Dzieci, u których po wcześniejszych badaniach mowy stwierdzono opóźnienia w rozwoju mowy oraz zaburzenia artykulacji zakwalifikowane są na terapię indywidualną.

Ważna jest współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na ćwiczenia indywidualne. Po zajęciach w przedszkolu powinni utrwalać ćwiczenia ze swoimi pociechami, wspierać, chwalić, pomagać. Współpraca rodziców i logopedy warunkuje sukces.