Tak spędzamy czas w przedszkolu … :-)

20171010_131615Zabawa zajmuje centralne miejsce w wychowaniu przedszkolnym. Ma duże znaczenie dla zdrowia, rozwoju i wychowania dziecka. Dostarcza mu nowych wrażeń, ruchu, kształci jego intelekt, wyrabia wolę i oddziałuje na rozwój emocjonalny. Dzięki zabawie dziecko coraz lepiej poznaje zjawiska otaczającego go świata, rozwija myślenie, nawiązuje bliższe kontakty z otoczeniem, uczy się współżyć i współdziałać z zespołem rówieśników, podporządkowuje się przepisom i prawidłowościom obowiązującym w grupie.

Wszystkie zabawy dzieci w wieku przedszkolnym dostarczają im wiele radości, gdyż zaspakajają ich ważne potrzeby rozwojowe, a przede wszystkim potrzebę aktywności ruchowej. We wszystkich salach naszego Przedszkola znajdują się kąciki zainteresowań, które mają wielorakie zadania i zaspakajają różnorodne potrzeby dzieci.