Mały Miś i tradycje Bożego Narodzenia

Ubieramy choinkę, wysyłamy życzenia do Misiowych Przedszkoli i pieczemy pierniczki  – „Pszczółki”

Akcja jest częścią ogólnopolskiego projektu:
„Mały Miś w świecie wielkiej literatury
Cele projektu:
– wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, ekspresji słownej i muzycznej
– rozwijanie czytelnictwa
– zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia
– kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
– doskonalenie przez nauczycieli umiejętności wykorzystywanie nowoczesnych technologii i korzystania z portali społecznościowych
– nawiązywanie współpracy między przedszkolami z całej Polski
Nauczyciele wraz z dziećmi mają do wyboru trzy zadania z sześciu zaproponowanych przez autora projektu:
1. Ubieramy choinkę. Zapoznanie dzieci z wierszem: „Zaczarowane drzewko – Marii Terlikowskiej
2. Nauka Misiowej kolędy: „Nie płacz, nie płacz Jezu” Roberta Majowskiego1 w aranżacji muzycznej Ludmiły Fabiszewskiej.
3. Wysłanie życzeń do Misiowych Przedszkoli. Wykonanie kartek z dziećmi zawierających motyw misia. Wspólne redagowanie z dziećmi treści życzeń.
4. Pieczemy pierniczki z Małym Misiem. Czytanie misiowej rymowanki o pieczeniu.
5. Zaproś misia do wigilijnego stołu…- poznajemy tradycje i obrzędy bożonarodzeniowe.
6. Videokonferencja z wybranym przedszkolem i wymiana misiowych doświadczeń.

Mały Miś i polskie tradycje Bożego Narodzenia
Kontynuując projekt Mały Miś grupa „Pszczółek” wzięła udział w kolejnym wyzwaniu, jakim było zapoznanie dzieci z tradycjami polskiego Bożego Narodzenia oraz wykonanie trzech zadań z proponowanych sześciu. Dzieci z radością i ogromnym zaangażowaniem przystąpiły do realizacji zadań. Razem z misiem wykonaliśmy 4 zadania:
Zadanie 1. Ubraliśmy choinkę i zapoznaliśmy się z wierszem: „Zaczarowane drzewko – Marii Terlikowskiej
Zadanie 2. Nauczyliśmy się Misiowej kolędy: „Nie płacz, nie płacz Jezu” Roberta Majowskiego w aranżacji muzycznej Ludmiły Fabiszewskiej.
Zadanie 3 Wysłaliśmy życzenia do Misiowych Przedszkoli i znanych nam już Misiów.
Zadanie 4. Upiekliśmy pierniczki.

Pieczemy pierniczki – galeria zdjęć

Ubieramy choinkę – galeria zdjęć