KONKURS PLASTYCZNY dla przedszkolaków

REGULAMIN KONKURSU

na plakat dla dzieci przedszkolnych

w ramach realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas ”

 1. Postanowienia ogólne.
 • Hasło konkursu: „Mamo, tato nie pal proszę”
 • Organizator: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni                                
 1. Cel konkursu:

Głównym celem konkursu jest promowanie i upowszechnienie wśród dzieci 5 i 6 letnich zasad zdrowego stylu życia, bez uzależnień – bez papierosów

Cele szczegółowe:

 • promowanie zdrowego stylu życia, bez nałogu
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu tytoniowego,
 • uwrażliwienie dzieci na miejsca w których mogą być narażone na dym.
 1. Uczestnicy konkursu: Dzieci 5 i 6-letnie z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie powiatu bocheńskiego uczestniczące w programie ,,Czyste powietrze wokół nas”.
 2. Zakres tematyczny:

Tematyka prac w sposób oczywisty musi nawiązywać do promowania zdrowego stylu życia, wolnego od papierosów

 1. Zasady przeprowadzenia konkursu.
 • Zadania dla uczestników konkursu:

Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane:

– w technikach: dowolne, ale nie komputerowa

– format: A-3, A- 4

– materiał: papier, karton (mogą być kolorowe)

Każdy uczestnik może przekazać  tylko 1 pracę.

6. TERMIN : DO 13 MAJA 2016 R.