Zebrania z rodzicami

Informujemy, że najbliższe zebrania z rodzicami odbędą się
21 września 2015 r. (tj. poniedziałek)  wg poniższego harmonogramu:

Przedszkole o 17.15
Klasy I, II, III o 17.00 
Klasy : V , IG, IIG o 17.30
III G o 18.00.