Absolwenci Przedszkola 2015

POŻEGNAMY PRZEDSZKOLE,

POKŁONIMY SIĘ SZKOLE

NOWĄ DROGĄ PÓJDZIEMY ODWAŻNIE !!!